ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Kompleksowa pomoc prawna na każdym etapie postępowania

PORADY PRAWNE

Kancelaria udziela porad prawnych ze szczególną analizą przedstawionego przez Klientów stanu faktycznego. Porady te udzielane są zarówno za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. skype) jak i w siedzibie Kancelarii. Podczas konsultacji prawnej otrzymają Państwo nie tylko analizę przedstawionego zagadnienia, ale również informację o możliwych krokach prawnych oraz wstępną koncepcje prowadzenia postępowania przed sądem lub właściwym organem.

REPREZENTACJA

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarie mieści się reprezentacja Klientów przed sądami, sądami administracyjnymi czy też innymi organami w zależności od stanu faktycznego lub prawnego. Po udzieleniu pełnomocnictwa w danej sprawie otrzymają Państwo przedstawienie przyjętej strategii procesowej. W ramach reprezentacji uzyskują Państwo dbałość o zachowanie terminów procesowych, a także opiekę podczas całej dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej związanej z prowadzonym postępowaniem.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek. Po jej zleceniu bieżące sprawy natury prawnej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przestają być problemem. W ramach tej usługi Kancelaria reprezentuje Państwa firmę na zewnątrz poprzez możliwość wystosowania w Państwa imieniu tzw. listu adwokackiego czy też stosownego wezwania.

UMOWY

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tworzeniu umów. W zakresie tych usług mieszczą się zarówno umowy gospodarcze i handlowe, cywilne jak i umowy spółki czy też umowy sprzedaży nieruchomości. W ramach usług świadczonych przez Kancelarię istnieje również możliwość zlecenia analizy zawartych umów oraz przygotowania stosownego aneksu do nich.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego. W ramach świadczonych usług Kancelaria przygotowuje zarówno wnioski o upadłość konsumencką jak i reprezentację Wierzycieli w toku postępowania upadłościowego (lub restrukturyzacyjnego) poprzez składanie stosownych wniosków (np. zgłoszenie wierzytelności).

PRAWO BANKOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa bankowego. Pomoc ta dotyczy m.in. pomocy osobom posiadającym kredyt w walucie obcej (np. kredyt frankowy), ale również analizy umów o kredyt konsumencki czy hipoteczny z punktu widzenia klauzul niedozwolonych. W ramach swojej działalności Kancelaria reprezentuje Klientów w sporze z Bankami oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi finansowe. Chodzi tu nie tylko o nieprawidłowo naliczoną ratę kredytu, brak zwrotu wszystkich kosztów z tyłu przedwczesnej spłaty kredytu, ale również nieważność niektórych postanowień umownych lub całych umów.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje swoim Klientom analizę stanu prawnego nieruchomości przed ich zakupem. Prowadzi analizę umów deweloperskich oraz pomaga w ich finalizacji. Reprezentuje Klientów nie tylko przed sądami i urzędami ale również prowadzi w ich imieniu negocjacje z firmami budowlanymi oraz deweloperami.

 

PROCESY BUDOWLANE

Kancelaria oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach procesu obrotu nieruchomościami oraz procesu budowlanego. W katalogu oferowanych usług znajduje się zarówno analiza prawna nieruchomości, jak i również reprezentacja Klientów przed właściwymi organami celem uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji, w szczególności  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz pozwolenia na budowę.

Blogi

Zapraszam na moje blogi:

Kontakt

Aby uzyskać poradę lub rozpocząć współprace wyślij wiadomość:

Adres kancelarii

Kraków, ul. Skwerowa 10