Nazywam się Kinga Karaś. Od 2016 roku jestem adwokatem, który prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Ponadto, jestem doktorem nauk prawnych oraz wykładowcą akademickim. 

Specjalizuję się w prawie nieruchomości, prawie cywilnym, prawie bankowym i administracyjnym. W doświadczenie w tym zakresie zdobywałam współpracując z dużymi spółkami deweloperskimi — świadcząc stałą obsługę prawną na ich rzecz.  W związku, z czym znam problemy dotyczące tej baraży zarówno od strony spółek zajmujących się budową i sprzedażą nieruchomości, jak i również potencjalnego nabywcy.

W swojej praktyce zawodowej mam również doświadczenie w reprezentacji klientów w starciu z Bankami. Od 2017 roku biorę udział w projekcie Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Pomoc Frankowiczom”, w ramach której reprezentuje Klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności umów lub nieważność postanowień zawartych w treści umów o kredytu hipoteczny zaciągniętych w walucie obcej (we frankach).

Tematyką prawa nieruchomości oraz wszystkich dziedzin związanych pośrednio z prawem nieruchomości zainteresowałam się już na początku moich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie wiedzę tę pogłębiłam również z punktu widzenia teorii prawa jako doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jako absolwentka programu Master 2 Université d’Orléans przedmiotowe zagadnienie analizuje również z punktu widzenia prawa francuskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Dzięki blogowi umieszczonemu tej stronie mogę dzielić się moim ogromnym doświadczeniem, a także okrywać nowe problemy istniejące w praktyce. Zapraszam do jego czytania i aktywnego komentowania. Komentarze stanowią nie tylko cenną lekcję dla mnie, jak i potencjalnych czytelników, ale również inspirację do kolejnych postów zamieszczanych na blogu.