Cieszę się, że trafili Państwo na tę stronę, w której dowiedzą Państwo się jak ważne, jest Państwa bezpieczeństwo. Ochronę danych osobowych to dla Kancelarii jedno z najważniejszych zadań. W trosce o Państwa czas przygotowaliśmy skróconą wersję polityki prywatności, która pozwoli zaoszczędzić Państwa czas.

Informacje podstawowe – wersja skrócona polityki prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Kinga Karaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Karaś Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie przy ul. Skwerowej 10, NIP: 9930566189.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest bezpośrednio pod adresem: kontakt@kancelariakaras.pl
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu, na jaki została wyrażona zgoda. Zgoda ta może zostać w każdym czasie zmieniona lub cofnięta.
 5. W każdym czasie mogą Państwo żądać aktualizacji lub usunięcia danych osobowych.
 6. Zapisując się na newsletter lub zlecając usługę, przekazywane dane osobowe pozostają bezpieczne, nie są one udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
 7. Na stronie tej wykorzystywane są narzędzia analityczne takie jak Facebook Pixcel, Google Analytics w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej.
 8. Strona ta wykorzystuje pliki cookies.

Wprowadzenie.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową: kancelariakaras.pl.
 2. Podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych stanowią:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Podstawowe pojęcia.

 1. Administrator.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Kinga Karaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Karaś Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie przy ul. Skwerowej 10, NIP: 9930566189.
  2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest bezpośrednio pod adresem: kontakt@kancelariakaras.pl
 2. Strona internetowa – serwisy dostępne pod adresem:
  1. kancelariakaras.pl
  2. konsumentwbanku.pl
  3. poradnikwlasciciela.pl
  4. niewyplacalnosckonsumencka.pl
 3. Użytkownik – podmiot, który przegląda zawartość strony Internetowej, zapisuje się do newslettera lub listę osób zainteresowanych, biorących udział w webinarach, komentując na blogu, kontaktując się meilowo oraz kont.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania m.in. na podstawie imienia i nazwiska, danych lokalizacyjnych, identyfikatora internetowego lub numeru identyfikacyjnego.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Gromadzone dane osobowe są w minimalnym zakresie.
 2. Pozyskiwanie danych osobowych odbywa się w jasno określonych celach.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z podstawą prawną określoną w przepisach prawnych.
 4. Są one przechowany tylko przez niezbędny dla realizacji celów okres czasu.
 5. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia a także do wycofania zgody, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych.
 6. Dane te podlegają ochronie przed dostępem osób niepowołanych a także przed przypadkową utartą.

Cel wykorzystania danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania mogą być różne w odniesieniu do poszczególnych użytkowników ze względu na stosunek, który łączy Państwa z Kancelarią. W szczególności celami tymi są:

 1. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. cele marketingowe i statystyczne
 4. cele analiz, badań i audytu wyświetleń na Stronie internetowej
 5. analizy funkcjonowania i monitorowania Strony Internetowej

Zasady przetwarzania danych.

 1. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą formularza na Stronie internetowej.
 2. Dane osobowe są przetwarzane również na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia potencjalnej umowy z Administratorem.
 4. W przypadku przesyłania nam jakichkolwiek newralgicznych informacji, w szczególności  danych osobowych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, Użytkownik winien zachować umiar i rozwagę w zakresie danych jakie nam udostępnia. Dane przesyłane pocztą e-mail Użytkownik winien w swoim własnym bezpieczeństwie zaszyfrować (np. przy użyciu darmowego programu 7zip i przesłać nam je w postaci zaszyfrowanej, przesyłając hasło do ich odszyfrowania odrębnym kanałem komunikacji – np. SMS-em).
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń. 
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 10 lat od jej zakończenia (termin przedawnienia wszystkich roszczeń).
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub usunięcia komentarza przez jego autora.

Prawa użytkownika.

 1. Użytkownik posiada następujące dane osobowe:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  7. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.
 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kancelariakaras.pl
 3. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Udostępnienia danych innym podmiotom.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nas udostępniane następującym dostawcom usług:
  1. dostawcy usług hostingowych;
  2. dostawcy usług poczty elektronicznej;
  3. dostawcy usług pocztowych;dostawcy usług księgowych;
  4. dostawcy usług informatycznych oraz serwisanci urządzeń wykorzystywanych przez Kancelarię do przetwarzania danych osobowych;
  5. dostawcy usług prawnych (w szczególności podwykonawcy).
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies.

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, a także jej ulepszania i rozwoju.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera.

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, zaś ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiana polityki prywatności i plików cookies.

 1. Polityka prywatności i pliki cookies może zostać zmieniona.
 2. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej.
 3. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.